Równoważnia - Terapia i Rozwój

 

Równoważnia Terapia i Rozwój jako połączenie praktyki terapeutycznej i warsztatowej łączy dyskurs terapeutyczny ze stoickim poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie : ”jak lepiej być ze sobą”. I tak jak w bliskiej mi filozofii stoickiej, najważniejsze jest dla mnie odnalezienie równowagi oraz zbudowanie głębokiej afirmacji więzi ze sobą, światem i innymi. 

Jestem terapeutką uzależnieńpsychotraumatologii, a także trenerką rozwoju osobistego. Prowadzę terapię uzależnień i traumy osób dorosłych oraz psychoterapię indywidualną i grupową dla osób współuzależnionych, identyfikujących się z syndromem DDA.

Organizuję i prowadzę warsztaty z zakresu rozwoju osobistego. Pomagam osobom otwartym i kreatywnym szukać dróg rozwoju osobistego. 

Sesje terapeutyczne i warsztaty odbywają się online lub stacjonarnie w Geel, położonym na terenie Belgii. 

Ukończyłam studia o następujących kierunkach: 

  • Psychotraumatologia Msc– Collegium Humanum Warszawa, 
  • Terapia uzależnień – WSZ Wrocław, 
  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – WSB Toruń, 
  • Filozofia – UMK Toruń. 

 

 

kobieta przy drzewie

baner

RÓWNOWAŻNIA POMAGA ODNALEŹĆ W ŻYCIU BALANS I ODKRYĆ SIEBIE NA NOWO Z OTWARTOŚCIĄ, CIEKAWOŚCIĄ I AKCEPTACJĄ. 

 

Certyfikaty