Współpraca 

TERAPIA INDYWIDUALNA (online)

Zapraszam Cię na indywidualną terapię (online) w przypadku, gdy:

  • jesteś osobą uzależnioną od substancji psychoaktywnych ( alkohol, narkotyki, leki),
  • odczuwającą skutki przeżytej traumy,
  • współuzależnioną i/lub wychowującą się niegdyś w rodzinie dysfunkcyjnej, odczuwającą skutki syndromu DDA lub DDD.

Cykl terapeutyczny to zazwyczaj jedna godzinna sesja w tygodniu, w sytuacjach kryzysowych możliwe jest zwiększenie częstotliwości spotkań.

Czas trwania terapii uzależnień/traumy uzależniony jest od Twojej indywidualnej kondycji i posiadanych zasobów. Pracuję przy założeniu, że długofalowe, trwałe zmiany są możliwe do osiągnięcia przy regularnej i dłuższej współpracy.

Sesje terapeutyczne odbywają się za pośrednictwem komunikatorów internetowych.: 

 ikona messenger  Messenger  ikona whatsapp  WhatsApp   ikona signal  Signal   ikona zoom Zoom 

 

kobieta przy drzewie

Koszt terapii

Indywidualna terapia uzależnień/traumy – 30 euro/ 60 minut.

Terapia dla osób współuzależnionych oraz identyfikujących się z syndromem DDA/DDD – 30 euro/60 minut.

  • Pamiętaj proszę, że w przypadku nieuregulowania opłaty 24h przed ustalonym terminem spotkania konsultacja zostaje anulowana.