Terapia traumy

Prowadzę terapie traumy dla osób dorosłych. Pomagam moim pacjentom uporać się z silnymi urazami psychicznymi, spowodowanymi konkretnymi sytuacjami, mającymi miejsce w przeszłości. Celem terapii jest ustalenie przyczyny traumy, zrozumienie przez pacjenta mechanizmów własnych zachowań oraz przezwyciężenie strachu, jaki go otacza. Podczas prowadzenia terapii korzystam z wiedzy o terapii traumy w oparciu o pracę z ciałem Van der Kolka i Petera Levine.

Jedną z częstych traum, z jakimi zmagają się moi pacjenci, są traumy więzi. Dotyczą one przede wszystkim relacji dziecka z opiekunem. Niejednokrotnie powodują one, że tworzymy znaczenia na podstawie nieuświadomionych interpretacji zdarzeń z dzieciństwa i z tych znaczeń konstruujemy swoje doświadczenia w teraźniejszości (dorosłości). Uświadomienie sobie i próba przezwyciężenia mechanizmów, jakie nas prowadzą, pomaga nadać naszym myślom, a przez to i działaniom, inny kierunek.

 

narzędzie

Traumy a uzależnienia

Traumatyczne przeżycia, ciągłe odczuwanie silnego bólu psychicznego i niepokoju, niejednokrotnie prowadzi do uzależnień. W celu znieczulenia emocji, z którymi ciężko jest się uporać, ludzie sięgają po substancje odurzające.

W przypadku traumy relacyjnej brak emocjonalnie lub fizycznie dostrojonego opiekuna w dzieciństwie jest dla dziecka istotnym źródłem stresu. Zaburzeniom ulega rozwój neuroprzekaźnictwa i systemów samoregulacji, a szczególnie obwodów związanych ze stresem, co zwiększa ryzyko uzależnień. To, co powoduje trauma, to nie natychmiastowy ból, jaki wywołuje, ale długofalowy wpływ na postrzeganie przez nas świata i naszego miejsca w tym świecie.


posągi porośnięte mchem